Список классов с указанием классных руководителей

Классные руководители 2018-2019 учебного года

Класс

ФИО классного руководителя

1 «А»

Василькевич Мария Валентиновна

1 «Б»

Митрофанова Елена Викторовна

1 «В»

Юст Татьяна Павловна

1 «Г»

Никитан Ирина Петровна

2 «А»

Сивирчукова Ольга Сергеевна

2 «Б»

Колесниченко Наталья Викторовна

2 «В»

Дынникова Светлана Станиславовна

3 «А»

Шишова Юлия Петровна

3 «Б»

Невлютова Надежда Николаевна

4 «А»

Казарян Нелли Фридмановна

4 «Б»

Баловнева Елена Николаевна

4 «В»

Родина Ольга Николаевна

5 «А»

Шишкова Наталия Геннадьевна

5 «Б»

Дидук Екатерина Сергеевна

5 «В»

Суслова Дарья Вадимовна

5 «Г»

Шурыгина Елена Иосифовна

6 «А»

Куприянова Светлана Олеговна

б «Б»

Жильцова Виктория Сергеевна

6 «В»

Паукова Дарвя Николаевна

б «Г»

Геворгян Анна Размиковна

7 «А»

Кулешова Светлана Владимировна

7 «Б»

Пужайлова Светлана Анатольевна

7 «В»

Кузьмина Елена Викторовна

8 «А»

Васильева Оксана Валерьевна

8 «Б»

Дзюба Анна Сергеевна

8 «В»

Колобанова Светлана Анатольевна

8 «Г»

Киреева Алиса Олеговна

9 «А»

Юренкова Лариса Николаевна

9 «Б»

Клорикьян Екатерина Петросовна

9 «В»

Решетова Наталья Андреевна

10 «А»

Буримова Марина Владимировна

10 «Б»

ДубовикЖаннетта Николаевна

10 «В»

Макланова Лариса Геннадьевна

11 «А»

Николаева Вера Васильевна

11 «Б»

Демидова Лада Владимировна

11 «В»

Ковалева Валентина Ивановна